p< HOME

12. Twee vrouwen, twee tradities

Eva/Hawah en Maria/Maryam

Over ‘de’ positie van ‘de’ vrouw in ‘de Islam’ zijn boekenkasten vol geschreven. De thematiek blijft de gemoederen flink bezig houden. Volgens sommigen bracht de boodschap van de Koran een verbetering in de positie van vrouwen, volgens anderen staat Islam symbool voor onderdrukking van vrouwen. Binnen de christelijke traditie wordt een vergelijkbare discussie gevoerd en wordt met de bijbel in de hand met evenveel verve de gelijkheid als het onderscheid tussen mannen en vrouwen beargumenteerd.

Twee vrouwenfiguren staan in beide tradities symbool voor deze discussies: Eva en Maria. In deze lezing ‘Twee vrouwen, twee tradities’ kijken we naar de vroeg (Joods)Christelijke en Islamitische bronnen over Maria en Eva en de manier waarop de representatie van deze vrouwenfiguren in Christendom en Islam de discussie over de positie van vrouwen reflecteert.

Prof. dr. M.Th. Frederiks is hoogleraar wereldchristendom aan de Rijksuniversiteit Utrecht

Inleider:

Contact:

Plaats:

Datum:

Tijd:

Martha Frederiks

Corrie van der Wal, 0341 - 460999

Catharinakerk (voorlopig)

Maandag, 26 februari 2018

20.00 uur