p< HOME
14. DE SYMBOLIEK VAN HET GETAL 3
      IN DE MUZIEK VAN J.S. BACH

Sinds 1685 valt het begin van de lente samen met de geboortedag van Johann Sebastian Bach, volgens velen de grootste componist aller tijden. Je zou over deze man en over zijn muziek eindeloos veel leerhuisavonden kunnen organiseren, maar ter gelegenheid van zijn 333ste verjaardag, op 21 maart 2018, leek het een aardig idee om nu eens aandacht te vragen voor de getallensymboliek in zijn composities en dan met name voor de rol van het (heilige!) getal DRIE. Want als je daar oog (en oor!!) voor hebt, dan komt dat getal DRIE op een verbluffende manier en in velerlei vormen tot uiting. En omdat Bach ten diepste een prediker is, iemand die een boodschap wil doorgeven, ligt er inderdaad vaak een verborgen boodschap in dat gebruik van het getal DRIE onder de oppervlakte van de noten verborgen!

Het bovenstaande klinkt misschien erg theoretisch, maar we gaan natuurlijk vooral luisteren naar mooie muziek en door de toelichting misschien nóg meer genieten van het vakmanschap waarmee Bach te werk ging en de knipoog die daar vaak in verborgen zit!

 

Je hoeft geen noten te kunnen lezen, maar ieder die tot DRIE kan tellen is van harte welkom op dit verjaardagsfeestje van J.S.Bach, in de woorden van een modern componist God’s own soul mate!


Inleider:

Contact:

Plaats:

Datum:

Tijd:

Hans Mak, em. pred. PG Harderwijk

Corrie van der Wal, 0341 - 460999

Plantagekerk

Woensdag 21 maart 2018

20.00 uur