p< HOME
2. De Bijbel in Gewone Taal
In 2014 rolde de eerste Bijbel in Gewone Taal (BGT) van de pers. Een vertaling die van begin tot eind duidelijk is. Er worden gewone, bekende woorden gebruikt. Begrijpelijkheid staat voorop, ook bij de moeilijkste teksten. Zo’n bijbelvertaling was er in het Nederlands nog niet. De BGT vond al snel zijn weg naar talloze lezers. De een die met de Bijbel vertrouwd was las de verhalen met nieuwe ogen en was enthousiast. Een ander miste vertrouwde woorden en beelden, en fronste de wenkbrauwen bij bepaalde uitdrukkingen. Voor weer een ander was de BGT de eerste kennismaking met een tot dan toe onbekend boek. Wat maakt de BGT zo uniek? Welke vertaalprincipes liggen ten grondslag aan deze vertaling? Welke keuzes zijn er gemaakt? Deze avond krijgen we hierover inzicht. We duiken in de boeiende wereld van (bijbel)vertalen en gaan ook zelf aan de slag om te ervaren wat taal met ons ‘doet’. Kennis van grondtalen is niet nodig. Neem wel zo mogelijk een Bijbel in Gewone Taal en een andere bijbelvertaling mee.

De avond wordt verzorgd door ds. Henk Schuurman, predikant te Deventer.

Inleider:

Contact:

Plaats:

Datum:

Tijd:

Henk Schuurman

Bert Maarleveld, 0341 - 431379

Plantagekerk

maandag 16 oktober 2017

20.00 uur