p< HOME
3. Luther na 500 jaar

Dinsdag 31 oktober 2017, Hervormingsdag, exact vijfhonderd jaar nadat Maarten Luther (1483-1546) zijn 95 stellingen over de situatie in de Rooms-Katholieke Kerk publiceerde. Luther had op die dag geen enkele notie van de revolutionaire gevolgen van zijn actie. Wij weten beter, namelijk dat die 31e oktober 1517 het begin was van de Reformatie, een reeks gebeurtenissen die de kerkelijke wereld in West-Europa grondig zou herschikken en ook grote politieke gevolgen had.

Wij gaan op zoek naar de motieven van Luther en naar de redenen waarom die publicatie op 31 oktober 1517 zulke vérgaande gevolgen had en welke gevolgen dat zijn. Ook vragen we ons af welke rol de Reformatie anno 2017 speelt: is het een historische gebeurtenis, of is er meer?

Vragen te over. Op 24 oktober en 7 november gaan we op zoek naar de antwoorden.
 

Inleider:

Contact:

Plaats:

Datum:

Tijd:

Liek Mulder, Harderwijk, historicus en auteur

Tjitte Dijkstra, 06 1970 1736

Plantagekerk

dinsdagen 24 oktober en 7 november 2017

20.00 uur