p< HOME

19. Leesgroepen
De meeste avonden van het Leerhuis hebben hetzelfde karakter: er komt een deskundige ons bijpraten over een onderwerp en gaat daarover met ons in gesprek. Het kan ook helemaal anders, namelijk met een leesgroep. Zo’n groep komt bij elkaar thuis om samen een boek te lezen en bespreken. De contactpersoon heeft het boek gekozen en nodigt uit voor de eerste avond. Het vervolg (hoeveel avonden en waar?) bepalen de groepsleden samen.

Voor deelname is geen bijdrage aan het leerhuis nodig.
Deze vorm is kleinschaliger en daarom voor veel mensen aantrekkelijk. De werkgroep Leerhuis verwacht er veel van.
Dit seizoen gaan drie groepen van start.

1. Wat doe ik hier in Godsnaam?
Deze groep komt bijeen op initiatief van Jan Schakel. Hij heeft een samenvatting gemaakt van het boek van Carel ter Linden en dat betekent dat je ook kunt meedoen als je het boek niet hebt gelezen of niet helemaal.
De groep start op dinsdag 16 januari 2018.
Informatie en opgeven: janschakel@hetnet.nl

2. In Gods Hand
De oorspronkelijke versie van 'In Gods hand' verscheen in 2015 als Anglicaans 'vastenboek', een bundel met meditaties en overpeinzingen in de aanloop naar Pasen. In zes hoofdstukken (met discussievragen) getuigt Tutu van zijn geloof, dat van een indrukwekkende eenvoud blijkt te zijn. De essentie van de bijbel voor Tutu is dat God onvoorwaardelijk van ieder mens houdt. Punt. Je hoeft Gods liefde en genade dus niet te verdienen; je bent immers 'uitbundig en wonderlijk' geschapen naar Gods beeld.

De leesgroep start op donderdag 22 februari 2018 en daarna op 1, 15 en 22  maart.
Informatie en opgeven bij Marja Bakker:  marja.volkert@hetnet.nl