p< HOME
18. Muziek met Marten

Liederen als expressie van geloofsbeleving

In de loop der jaren heeft Marten Kamminga veel liederen vervaardigd en op muziek gezet. Een deel daarvan is samengebracht in de bundel “Nader tot jou” (2011). Op de achterzijde van deze bundel staat vermeld dat deze liederen gaan over het zoeken naar God, de relatie tussen mensen, de roeping en navolging van Christus, het vieren van het leven en de weerbarstigheid daarvan. Dit klinkt ook door in andere liederen van Marten Kamminga, zoals de liederen uit de Passie “Aangedaan” en liederen bij de Bergrede met als gezamenlijke titel  “Het echte geluk”. Voor deze zangavond zal uit al deze liederen een selectie worden gemaakt die samen met de aanwezigen zal worden gezongen.

Marten Kamminga is musicus en tekstdichter en voor zijn pensionering als muziektherapeut verbonden aan GGZ Centraal, locatie Veldwijk te Ermelo.

Inleider:

Contact:

Plaats:

Datum:

Tijd:

Marten Kamminga

Ria Kornet, 0341 - 416792

Regenboog

dinsdag 8 mei 2018

20.00 uur